تتعمیر مدار فرمان الکترونیکی وان جکوزی 09121507825-تعمیر مدار فرمان الکترونیکی وان جکوزی کابین دوش و سونابخار – تعمیر موتور وان جکوزی ,تعمیر موتور وان جکوزی خانگی و تعمیر موتورهای وان جکوزی یک نفره و دو نفره-تعمیرات تخصصی دستگاههای فرمان مربوط به سونا و جکوزی خانگی . طراحی و ساخت مدارات جایگزین جهت دستگاههایی که یا آب خورده است یا قطعه خراب آن در بازار پیدا نمیشود .در صورت نیاز جهت باز و بسته کردن دستگاه افراد معتبر در کار نصب و راه اندازی سونا و جکوزی به محل اعزام میشوند.